71. Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a sprievodné ochorenia

71. Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a sprievodné ochorenia